Донесен Закон за дополнување на Законот за возила – Преку утврдување на сопственичкиот статус, односно во постапка на легализација, граѓаните да можат да станат сопственици на тракторите, тракторските приколки, мотокултиваторите, мобилните машини, моторциклите…

25/04/2023

Со новиот Закон за дополнување на Законот за возила се дава законска можност на граѓаните (физички и правни лица) во дополнителен рок, кој вооедно е и правен основ да можат преку постапка за легализација, односто утврдување на сопственичкиот статус да станат сопственици на тракторите, тракторските приколки, мобилните машини, мотокултиваторите, птиколки за домување, како и возила од категориите О1, О2 и L и да можат да ги вклучат во сообраќајот на патиштата како безбедни за намената која ја имаат.

ЗАКОНОТ ЌЕ СЕ ПРИМЕНУВА ДО 30  Јуни 2024 год. !!!

За повеќе информации обратете со во Станица за технички преглед АВТОВОЗАЧ-Фер Делчево