VT CarRepair - шаблон joomla Окна
VTEM skitter

Оваа постапка согласно со законот за возила се спроведува при увоз на нови или половни возила за одредени категории на правни и физички лица, согласно чл. 24 од Законот за возила.

Самата постапка започнува со барање поднесено кај Органот за одобрување (Бирото за Метрологија на РМ). По утврдување на статусот на увозникот,  Органот за одобрување (Бирото за Метрологија на РМ) издава упат со кој увозникот се упатува во Техничка служба каде се врши идентификација на возилото и се издава Согласност за регистрација. При оваа постапка увозникот во техничката служба доставува упат  на возилото издаден од Органот за одобрување (Бирото за Метрологија на РМ) до техничката служба.

Врз основа на упатот започнува постапката која завршува со издавање на Согласност за регистрација  и возилото понатаму продолжува на трехнички преглед и регистрација.