VT CarRepair - шаблон joomla Окна
VTEM skitter

Упатот на атест може да настане поради неколку причини – вградување на плински уред во возилото, поставување на двојни команди, утврдување на техничките карактеристики на возилото, пренамена на возилото од патничко на товарно и обратно, и сл.

Што се е потребно да се направи за да се спроведе целата постапка:

-  Барање за атест кое се добива на шалтерите за регистрација во Автовозач-ФЕР
-  Сообраќајна дозвола од возилото
-  Записник за атест (се издава од страна на контролорите во Автовозач-ФЕР)
-  Упат за атест (се добива во МВР), до службеното правно лице лиценцирано за вршење на атест


По завршување на постапката на атест, лицето се упатува во Автовозач-Фер.