VT CarRepair - шаблон joomla Окна
VTEM skitter

Регистрација на половно возило со македонски регистарски таблицикое има важечка регистрација

-  Барање за промена на сопственост (листи кои се изготвуваат во Автовозач-ФЕР)
-  Оригинална сообраќајна дозвола (треба да биде одјавена ако е од друг град и таблиците вратени во местото каде било регистрирано)
-  Купопродажен договор заверен на нотар
-  Лична карта и присуство на сопственикот (физички лица)
-  Тековна состојба од Централен регистар не постарa од 6 месеци, полномошно, овластување или барање за регистрација со лична карта и присутво на ополномошениот (правни лица)