VT CarRepair - шаблон joomla Окна
Т. +38933411408  Е.info@avtovozacfer.mk  facebook 3 512
VTEM skitter

Ова е законско обрвзувачко осигурување, со кое секој граѓанинја осигурува својата граѓанско-правна одговорност при употреба на своето возило, по своја вина, ќе причини штети на трети лица.


Причинетата штета се однесува до висина на осигурената сума т.е. осигурителното покритие, кое што осигурителната компанија ќе му ја исплати на сопственикот на возилото на кого му е причинета штета, но не по негова вина освен (ако е под дејство на алкохол, да нема возачка дозвола или возилото да не е регистрирано).