VT CarRepair - шаблон joomla Окна
Т. +38933411408  Е.info@avtovozacfer.mk  facebook 3 512
VTEM skitter

Овој вид осигурвање е доброволно осигурување и зависи од видот/типот на возилото како и од вредноста/цената на возилото. Осигурувањето покрива штети за кои може и вие да сте виновни само да не сте под дејство на алкохол, без возачка дозвола, и неосигурено возило. Каско осигурувањето има повеќе варијанти како и на дополнителни ризици меѓу кои е и кражбата како и намерна причинета штета од трето лице.

Потребни документи за осигурување се сообраќајната дозвола и цената на возилото по фактурна вредност или по каталог.

Овој вид осигурување е со различни модалитети на франшиза (учество во штета).