VT CarRepair - шаблон joomla Окна
Т. +38933411408  Е.info@avtovozacfer.mk  facebook 3 512
VTEM skitter

Зелена карта е осигурување кое се издава врз основа на полиса за автоодговорност од соодветна осигурителна компанија. Зелената карта е замена за полисата А/О издадена за матична земја, која важи за сите земји кои се членки наведени во полисата.

Важност на зелената карта е 1 месеци  во рамки на времетраењето на полисата за автомобилска одговорност.

ПРЕМИЈА ЗА ЗЕЛЕНА КАРТА

- Патнички возила до 66 KW         ден.

- Патнички возила над 66 KW        ден.

- Комбинирани возила                  ден.

- Товарни возила и автобуси       ден.

- Влечни возила, специјални возила, моторцикли, приклучни возила и работни возила         ден.

Во комбинирани возила спаѓаат возила на кои во сообраќајната дозвола им пишува комбинирано возило.


Важност на зелената карта е 12 месеци или во рамки на времетраењето на полисата за автомобилска одговорност.

ПРЕМИЈА ЗА ЗЕЛЕНА КАРТА

- Патнички возила до 66 KW        3.690 ден.

- Патнички возила над 66 KW       5.536 ден.

- Комбинирани возила                 9.656 ден.

- Товарни возила и автобуси      17.222 ден.

- Влечни возила, специјални возила, моторцикли, приклучни возила и работни возила        5.536 ден.

 

Во комбинирани возила спаѓаат возила на кои во сообраќајната дозвола им пишува комбинирано возило.